Sunlight T69S

Vuokraehdot

RL Matkailuautovuokrauksen sopimuksen vuokraehdot

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä.

2. VARAUSMAKSU / PANTTI

Varausmaksu/pantti on 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti varauksen jälkeen ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu neljän päivän kuluessa varauksesta, varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, astiat pestyinä, tankattuna ja siinä kunnossa, kun auto oli vuokraushetkellä.

3. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan. Kesäajan (touko-elokuu) vuokraukset laskutetaan niin, että ne erääntyy maksettavaksi n. 1kk ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin kuukautta ennen vuokraustapahtumaa, siitä sovitaan erikseen. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua ei palauteta.

4. VUOKRAAN SISÄLTYY

Käyttöopastus, wc-kemikaalit, nestekaasut (vähintään yksi täysi pullo mukana, ylimenevät asiakkaan pitää itse hankkia), matkailuauton vakuutus 1000 € omavastuulla, sopimuksen mukaiset ajokilometrit, ruokailuvälineet ja astiasto auton henkilömäärän mukaan, ruoanlaittovälineet ja TV.

5. VAKUUTUKSET

Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 1000€. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1000€ käteisenä auton palautushetkellä tai seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä laskulla. Panttimaksu voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.
Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot.

6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokranantaja luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat.

7.MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta, jos vuokralainen on jättänyt seuraavat asiat hoitamatta: Sisäsiivous 150 € + lattiamattojen pesu 100€ tarvittaessa, astioiden tiskaus 60 €, wckasetin tyhjennys 100 €, auton tankkaus 50€ + tankattu summa, lisäkilometrit á 0,37€/km. Kulut vähennetään ensisijaisesti panttimaksusta. Mikäli pantti ei riitäkattamaan em. kustannuksia on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. Matkailuautoa palautettaessa vuokranantaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja, jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

 • 7.1 Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, huolellisesti siivottuna, wc:n kasetti tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auto on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa takaisin vuokraajalle sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli auto palautetaan 30 min – 2 h myöhässä, veloitetaan 300€. Mikäli myöhästyminen on yli 2 h veloitetaan myöhästymismaksuna 500€. Yli vuorokauden myöhästymisestä laskutetaan koko viikon hinnaston mukainen vuokra. Näillä edellä mainituilla maksuilla pyritään varmistamaan auton palaaminen edelliseltä reissulta niin, että seuraavat vuokraajat pääsevät ajoissa omalle matkalleen.
 • 7.2 Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle myöhästymiskorvausta kohdan 7.1 mukaisesti.
 • 7.3 Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 7.1 ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä korvaus esitetyn hinnaston mukaisesti tai muiden kuin mainittujen laiminlyöntien osalta määrätty kohtuullinen korvaus laiminlyöntien aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.
 • 7.4 Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.
 • 7.5 Autossa on kaksi kaasupulloa. Kadonneesta kaasupullosta veloitetaan 250€. Toinen kaasupullo on aina täysi. Pullon tyhjentyessä vuokralainen kustantaa täyden pullon tyhjän tilalle. Jos toinen pulloista on tyhjä autoa palauttaessa, veloitetaan jälkikäteen pullon täyttömaksu 100€ vuokralaiselta.
 • 7.6 Matkailuauto palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana sovittuun paikkaan.
8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ
 • 8.1 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta hyvin sekä noudattamaan, autoa ajaessaan ja muutoinkin sitä käyttäessään, erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavalla.
 • 8.2 Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään matkailuautoa. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.
 • 8.3 Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty.
 • 8.4 Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.
 • 8.5 Vuokraamon luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa auton kunnon.
 • 8.6 Matkailuautossa tupakointi ja lemmikkieläimien tuominen autoon on ehdottomasti kielletty. Mikäli jälkitarkastuksessa todetaan, että autossa on tupakoitu, veloitetaan siitä 1500€ tai jos autossa todetaan pidetyn lemmikkieläimiä ilman, että siitä on erikseen sovittu, veloitetaan siitä 850€ siivous– ja puhdistuskuluja.
 • 8.7 Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.
 • 8.8 Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista yms. ja huolehtimaan, että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Vuokraaja on myös velvollinen paikkauttamaan tai vaihtamaan uuden renkaan mahdollisen rengasrikon sattuessa. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan.
Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin,
niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 1000 €. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1000 € käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta. Jos matkailuautolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan toiminnan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraaja on velvollinen lueteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

 • 9.1 Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
 • 9.2 Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 • 9.3 Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot.
 • 9.4 Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
 • 9.5 Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 2500 .
 • 9.6 Jos polttoainetankkiin tankataan jotain muuta polttoainetta, kuin dieseliä vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki siitä aiheutuvat kustannukset.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

  10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

  • 10.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
  • 10.2 Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Ensin puhelimitse vuokraamolle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
  • 10.3 Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.
  • 10.4 Jos vuokraaja jättää ilmoittamatta matkan aikana autolle aiheutuneesta tai aiheuttamastaan vahingosta, ei panttimaksua palauteta ja vuokraaja on tämän lisäksi velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

  11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
  Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

  12. VUOKRAAMON VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ
  Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen, matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla.

  13. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
  Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.
  Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan,
  vähennettynä 50€ järjestelykululla. Kun varausmaksulla vahvistettu varaus perutaan 30-20 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua (300€) ei palauteta. Jos varaus perutaan 20-10 vrk ennen vuokra- ajan alkua, palautetaan puolet maksetusta vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu 10 vrk tai vähemmän aikaa ennen vuokra-ajan alkua, pidätetään vahingonkorvauksena koko vuokrasumma.

  Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja/vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös, jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä. Mikäli vuokraajana on yritys, myös vastuunalaisen kuljettajan luottotiedot tarkistetaan.

  14. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
  Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.
  Maastavientivaltakirja 50€, lisätään vuokrahintaan. Ulkomaille suuntautuvista matkoista veloitetaan etukäteen 50€ tietullimaksuja varten.

  15. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
  Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

   

   

  Ota yhteyttä

  RL Asunnot Oy

  Puhelin: 045 679 5309

  Sähköposti: info(at)rlmatkailuautovuokraus.fi

  Y-tunnus: 3206176-4